kardelen osgb logo

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

Resmi Tazele
Güvenlik Kodu


Hesaplanan Çalışma Süresi: 0 Dk.İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer iş yerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.