kardelen osgb logo

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.
 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak.
 • Eğitim Planı hazırlamak.
 • İşverene, işgüvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.
 • Risk Değerlendirmesi yapmak.
 • Acil Durum Planı hazırlamak.
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.
 • İç Yönetmelik hazırlamak.
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak.
 • Çalışma talimatları hazırlamak.
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak.
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak.
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.