kardelen osgb logo

İşyeri Hekimlik Hizmetlerimiz

 • İşverene, işsağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.