kardelen osgb logo

Periyodik Kontroller

Çalışma ortamında yapılması gerekenperiyodik kontroller aşağıdaki gibidir.

  • Kaldırma-taşıma araçlarının kontrolü
  • Basınçlı kapların kontrolü
  • Topraklama kontrolleri
  • Elektrik tesisatının kontrolü, v.s.

periyodik kontroller

Kaldırma-Taşıma Araçlarının Kontrolleri

Kaldırma-taşıma araçlarının kontrolleri bir makinemühendisi tarafından 3 aylık periyotlar ile yapılır. Buaraçlar kısaca; vinçler, caraskallar, forkliftler,transpaletler vb.

kaldırma taşıma araçları

Basınçlı Kapların Kontrolü

Basınçlı Kap: 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınçuygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerinetasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabıveya depoyu ifade eder.

basınç kapları

Basınçlı kapların kontrolleri bir makine mühendisitarafından yılda 1 defa yapılır ve raporlanır.

basınç kapları

Topraklama Kontrolleri

Makinelerin gövdetopraklamaları, elektrikpanolarının topraklamalarıbir elektrik mühendisitarafından yılda 1 defakontrol edilir ve raporlanır.Eğer elektrik panosunun veya makinenin yerideğiştirildiyse ölçümtekrarlanır.

topraklama ölçümleri

topraklama ölçümleri

Seyyar elektrik panolarında ise ölçümler panoyer değiştirmediyse 6 ayda bir, eğer pano yerideğiştiyse derhal ölçüm yapılarak raporlanır.

Elektrik Tesisatı Kontrolleri

Elektrik tesisatının kontrolleribir elektrik mühendisitarafından yılda 1 defa kontrol edilir ve sonuç raporlanır.Tesisatta yapılan değişimlerdeise kontroller yenilenir.

elektrik tesisatı kontrolleri